[Self-Test] Porucha Tic u dospelých

January 09, 2020 Symptomatické Testy

Tic je náhle, svižné, opakované pohyby alebo zášklby celej skupiny svalov alebo krátke výroky, ktoré sa môžu líšiť od zavrčania po štekanie až po vyčistenie hrdla. Stávajú sa samy osebe tak automaticky, že si ich jednotlivci s ticsom zvyčajne neuvedomujú. Tiky sa zvyčajne zhoršujú pri strese aleb...

Pokračovať V čítaní

[Self-Test] Dyslexia u dospelých

January 09, 2020 Symptomatické Testy

Symptómový test na dyslexiu u dospelýchDospelí s nediagnostikovanými dyslexie často si neuvedomujú, že ich akademické a profesionálne výzvy pramenia z poruchy učenia, ktorú nemôžu ovplyvniť. Dyslexia je tiež najbežnejšou poruchou učenia u ľudí s poruchou pozornosti (ADHD alebo ADD). V dôsledku to...

Pokračovať V čítaní
instagram story viewer